Pierwsza wizyta

PIERWSZA WIZYTA

Pierwsza konsultacja jest  kluczowa do, jak najlepszego poznania pacjenta, jego dolegliwości, potrzeb i konstytucji. Konsultując każdorazowo przed wizytą, załączam mailem formularze do wypełnienia przed spotkaniem. Pracuję holistycznie i bardzo lubię edukować pacjentów, by sami mogli sobie próbować radzić ze zdrowiem. Zależy mi na relacji z pacjentem, stąd bywa, że pierwsza konsultacja jest obszerna, a po jej zakończeniu następuje jeszcze dodatkowa wymiana informacji. Konsultacja polega na tym, że w pierwszej kolejności zbieram wywiad żywieniowo-medyczny (dobrze jest mieć też badania), a później dostosowuję wstępne zmiany żywieniowe i ewentualnie zalecenia dodatkowe (zioła, suplementy, dodatkowe poza żywieniowe czynniki). Następnie polecam wprowadzić je, na około 2-3 tygodnie, po czym zalecam dalsze konsultacje weryfikujące. Jeśli pacjent wyraża taką potrzebę, układam też konkretny dla niego jadłospis, by mógł się do niego stosować bez moich wytycznych, w postaci zaleceń.  Niektórzy pacjenci takiego prowadzenia potrzebują w pierwszej kolejności. Wybór należy do pacjenta.

Przed spotkaniem proszę też o spisanie swojego 3-dniowego jadłospisu, oraz zdjęcie języka na czczo, w przypadku konsultacji ONLINE.